Kahler - Oorzaken

De oorzaak van de ziekte van Kahler is nog onbekend.  De etiologie( leer der oorzaken) van de ziekte staat nog niet ver.  Wellicht zijn er meerdere factoren aanwezig bij het ontstaan van de maligne celkloon: wijzigingen op genetisch vlak, verdere mutagene stimuli die leiden tot een “immortalized” cel (een “onsterfelijk” gemaakte cel), met nadien een ongecontroleerde vermeerdering van kwaadaardige cellen (maligne celproliferatie).
Factoren als een gewijzigde immuunfunctie, een aanval op plasmacelniveau door een of meer omgevingsfactoren (stralingsbron, chemicaliën zoals benzeen, insecticiden, pesticiden, wellicht ook haarkleurstoffen, mogelijk ook lood), evenals virale infecties (o.a. van het Epstein-Barr-virus, behorend tot de herpesvirussen) kunnen op een of meerdere van deze fasen een inwerking hebben.
Daar de ziekte de dag van vandaag meer en meer voorkomt bij mensen beneden de 50jaar, denkt men dat er ook een verband zou kunnen zijn met kankerverwekkende gewoonten zoals roken, wellicht in samenhang met ongezonde voeding, en met de blootstelling aan allerlei chemische stoffen.
Patiënten die de ziekte op jongere leeftijd krijgen, hebben wellicht een familiaal bepaalde grotere gevoeligheid voor bovengenoemde stoffen. Hierover bestaat echter nog geen zekerheid.
Bij enkele patiënten veronderstelt men, tengevolge van klinische waarnemingen, een samenhang met andere chronische ziekten, zoals reuma.