Kahler - Bepaling

Wetenschappelijke naam:  Multiple Myeloma

Multiple: meervoudig, tezelfdertijd op verschillende plaatsen (in het lichaam) voorkomend

Myeloma: Myel = beenmerg - Oma = tumor/gezwel

Multiple Myeloma betekent dus: het gelijktijdig en op verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen van gezwellen (soms microscopisch klein) die van het beenmerg uitgaan.
Deze gezwellen worden veroorzaakt door een kwaadaardige woekering van jonge abnormale plasmacellen (ook wel myeloomcellen genoemd).
Plasmacellen (synoniem: plasmocyten) behoren tot de groep van de witte bloedcellen.
Als de plasmacellen op slechts één plaats binnen of buiten het beenmerg woekeren spreekt men van een plasmocytoom.
Multiple Myeloma wordt ook de ziekte van Kahler genoemd, naar de Oostenrijkse internist Otto Kahler (1849-1893) die als eerste een volledige klinische beschrijving gaf van de ziekte.