wildgroei

Hodgkin - Voorkomen

Geografische spreiding

Nederlandse cijfers

http://www.ikca.nl/kankerregistratie/

Belgisch Limburg

http://www.edm.luc.ac.be/likar/

Spreiding naar geslacht en leeftijd

De ziekte van Hodgkin is géén veel voorkomende kanker. Men verwacht dat in het jaar 2000 slechts ongeveer 7.400 nieuwe gevallen van de ziekte van Hodgkin zullen worden gediagnosticeerd. De ziekte van Hodgkin treedt vooral op bij jonge volwassenen met een piekincidentie tussen de leeftijd van 16 en 34 jaar (American Cancer Society Facts and Figures, 2000). Oudere patiënten en dan vooral patiënten ouder dan 55 jaar kunnen ook deze aandoening krijgen.

Spreiding naar type

Nodulaire sclerose

In dit type van de ziekte van Hodgkin vertonen de aangetaste lymfeknopen gebieden met een mengeling van normale cellen, Reed-Sternberg cellen en uitgesproken littekenvorming in het weefsel. Dit is het meest voorkomende subtype. Men treft het aan in 60 tot 75 % van alle gevallen van de ziekte van Hodgkin. Men vindt dit type meer bij vrouwen dan bij mannen en het treft meestal meer adolescenten en jonge volwassenen. De meerderheid van de patiënten worden genezen met de huidige behandelingen.

Gemengde cellulariteit

In dit type van de ziekte van Hodgkin bevatten de aangetaste lymfeknopen veel Reed-Sternberg cellen naast verschillende andere soorten cellen. Gemengde cellulariteit staat voor ongeveer 5 tot 15 % van alle gevallen van de ziekte van Hodgkin. Men treft het vooral aan bij oudere volwassenen. Meestal is de ziekte bij dit subtype al meer verspreid alvorens de diagnose gesteld wordt van de ziekte van Hodgkin.

Lymfocytaire predominantie

In dit type van de ziekte van Hodgkin zijn de meeste lymfocyten die men terugvindt in de lymfeknopen normaal (niet kankercellen). Men vindt in dit subtype niet gemakkelijk typische Reed-Sternberg cellen terug. Zogenaamde popcorn cellen zijn abnormale cellen die men soms in de nodulaire variëteit terugvindt. Zij zijn in essentie een speciaal soort B-cellen. Dit subtype vormt ongeveer 5-10 % van de gevallen. Mannen worden meer getroffen dan vrouwen en de diagnose wordt meestal gesteld bij mensen onder de 35 jaar. Dit subtype wordt meestal in een vroeg stadium gediagnosticeerd en heeft een uitstekende prognose.

Lymfocytaire depletie

Dit subtype van de ziekte van Hodgkin kan ofwel heel weinig lymfocyten vertonen of lagen tumorcellen vertonen. Men vindt dit type terug bij minder dan 5 % van de gevallen van de ziekte van Hodgkin. De diagnose wordt meestal slechts gesteld nadat de ziekte zich uitermate verspreid heeft.