wildgroei

Hodgkin - Ontstaan

Ontstaan van de ziekte

Vanaf het ogenblik van onze geboorte worden we continu aangevallen door een heel gamma kiemen, vervuiling en toxines die proberen ons lichaam te vernietigen of onder controle te krijgen. Maar het gevaar komt niet alleen van de aanvallen van buitenaf maar ook van binnenuit. Wanneer cellen aan het delen gaan, kunnen er soms fouten optreden in de genen. Deze fouten worden ook wel mutaties genoemd. Ze geven aanleiding tot een abnormale cel die niet juist functioneert. Kanker treedt op wanneer een abnormale cel gaat groeien op een ongecontroleerde manier en wanneer deze groei niet onder controle gehouden kan worden door de natuurlijke afweer van ons lichaam. Deze abnormale cellen kunnen zich gaan vermenigvuldigen en tenslotte een massa gaan vormen die we een tumor noemen.

Ondanks deze steeds voortdurende aanvallen van buitenaf en van binnenuit blijven de meeste mensen vrij gezond gedurende het grootste deel van hun leven. Wanneer we dan toch ziek worden, is dit meestal tijdelijk en kunnen we onszelf genezen in een relatief kort tijdsbestek. Onze mogelijkheden om blootstelling aan externe aanvallen en interne mutaties te overleven hangt voor een groot deel af van ons immuunsysteem. De ziekte van Hodgkin is een kanker die begint in het immuunsysteem en dit aantast.

Het lymfesysteem is een deel van het verdedigingsstelsel van het lichaam. Het beschermt het lichaam tegen ziekte en infectie en vormt één van de belangrijkste onderdelen van het immuunsysteem. Het lymfesysteem bestaat uit een ganse serie dunne buisjes die men lymfevaten noemt. Zij vertakken zich over het ganse lichaam (figuur 1). In de lymfevaten wordt lymfe vervoerd. Lymfe is een waterige vloeistof die witte bloedcellen bevat die men lymfocyten noemt. Binnen dit uitgebreid netwerk vaten bevinden er zich groepjes kleine, boonvormige orgaantjes die men lymfeknopen (of klieren) noemt. Men vindt duizenden knopen over bijna gans het lichaam verspreid met inbegrip van:
- ellebogen
- liezen
- nek
- okselplooien.

De lymfe vloeit doorheen lymfeknopen en gespecialiseerd lymfatisch weefsel zoals:
- de milt
- de amandelen
- het beendermerg
- de thymusklier

Afbeelding verwijderd.

Lymfeknopen filteren de lymfevloeistof en zo worden bacteriën, virussen en andere lichaamsvreemde stoffen verwijderd. Wanneer een grote hoeveelheid bacteriën doorheen een knoop of een reeks knopen wordt verwijderd, kunnen deze knopen gaan zwellen en drukpijnlijk worden. Indien u bijvoorbeeld een zere keel hebt, kunnen de lymfeklieren onder uw kaak en in uw nek gaan zwellen. De meeste gezwollen lymfeklieren zijn een reactie op een infectie en zijn geen kankerklieren.

Een lymfoom is een soort kanker die kan voorkomen wanneer er een fout optreedt in de manier waarop een lymfocyt wordt geproduceerd (Lymfocyten zijn een soort witte bloedcellen die het lichaam helpen om infecties te bestrijden. Ze worden aangemaakt in het beendermerg en circuleren in het bloed en de lymfevaten.). Dit geeft aanleiding tot een abnormale cel. Deze abnormale cellen kunnen zich gaan opstapelen op twee manieren:
(a) ze kunnen sneller gaan vermenigvuldigen dan normale cellen of;
(b) ze leven langer dan normale lymfocyten.

Net zoals normale lymfocyten kunnen deze kankerlymfocyten in heel wat delen van het lichaam gaan groeien. Ook in de lymfeknopen, de milt, het beendermerg, het bloed en andere organen. Er zijn twee grote types kanker van het lymfesysteem. De ene noemt men de ziekte van Hodgkin en de andere wordt het niet-Hodgkin lymfoom (NHL) genoemd. (Non-Hodgkin-Lymfoom)

De ziekte van Hodgkin is een kanker waarvan men vermoedt dat hij voortkomt van een abnormale lymfocyt. De ziekte van Hodgkin begint gewoonlijk in de lymfeknopen (of lymfeklieren). Aangezien alle lymfeweefsels over gans het lichaam met elkaar in verbinding staan, kunnen abnormale (kanker-) lymfocyten circuleren in de lymfevaten. De ziekte van Hodgkin verspreidt zich vaak van de ene lymfeknoop naar de andere doorheen het lichaam. De ziekte van Hodgkin kan zich ook verspreiden naar andere gebieden en organen buiten het lymfestelsel. In tegenstelling met andere lymfomen heeft de ziekte van Hodgkin meer de neiging om zich in een bepaald volgorde te verspreiden van de ene lymfeknoop naar de andere en slaat de ziekte van Hodgkin minder frequent dan NHL een tussenstadium over.