wildgroei

Hodgkin - Nazorg

Nazorg

De meeste patiënten leven nog lang en gezond na de succesvolle behandeling van de ziekte van Hodgkin. Ondanks overleven op lange termijn zonder ziek te worden kunnen patiënten gezondheidsproblemen ondervinden die gerelateerd zijn aan de ziekte of de behandeling. Deze gezondheidsproblemen kunnen slechts maanden tot jaren na het stopzetten van de behandeling duidelijk worden.
Zo kunnen bepaalde patiënten die bestraling van de nek ondergingen, een verlaging van hun schildklierfunctie krijgen (dit noemt men hypothyroïdie). Bij deze patiënten moet er jaarlijks bloed genomen worden om de schildklierfunctie na te kijken. Zo kan men een behandeling instellen om de schildklierfunctie te corrigeren moest de schildklier aangetast zijn.

Mogelijke nevenwerkingen op lange termijn van chemotherapie zijn steriliteit en vroegtijdige menopauze. Het risico hierop varieert en hangt af van het soort behandeling en de hoeveelheid chemotherapie die toegediend werd. Voortplantingsproblemen of voortijdige menopauze komt meer voor bij vrouwen ouder dan 30. Bij vrouwen jonger dan 30 herneemt de menstruele cyclus bij ongeveer 80 %. Bij mannen kan steriliteit na de behandeling tijdelijk of definitief zijn. Alvorens de therapie te starten kan het nuttig zijn dat de mannelijke patiënt informeert naar spermabanken en de vrouwelijke patiënt naar eicelprelevatie. Bij het chemotherapieschema MOPP treft men het vaakst dergelijke nevenwerkingen aan en daarom wordt deze combinatie van geneesmiddelen nu minder frequent gebruikt.

Patiënten die behandeld worden voor de ziekte van Hodgkin lopen een hoger risico op het ontwikkelen van een tweede soort kanker zoals leukemie, melanoom (een soort huidkanker) en tumoren van de long en andere organen. Ook andere problemen met longen of hart kunnen optreden. Er is bijvoorbeeld een belangrijke verhoging in de incidentie van hartaandoeningen bij patiënten die bestraald werden op het gebied van de borst waar het hart ligt. Dit verhoogd risico op hart- en longaandoeningen moet ertoe leiden dat sigarettenrokers alle nodige inspanningen doen om te stoppen met roken. Het verdient ook aanbeveling dat er op regelmatige basis een onderzoek van het hart gebeurt bij alle patiënten, ook bij jong volwassenen.

Patiënten die behandeld worden met radiotherapie hebben een verhoogd risico om een ander soort kanker te ontwikkelen in de bestraalde gebieden en dit tot 20 jaar na de behandeling. Zo dient overdadige blootstelling aan de zon vermeden te worden voor die gebieden die in het verleden bestraald werden om de ontwikkeling van een melanoom te voorkomen. Gelijkaardig hebben adolescente en jonge vrouwen een veel hoger risico op het ontwikkelen van borstkanker wanneer ze bestraald werden op de borstkas. Bij deze patiënten wordt ten zeerste aanbevolen om regelmatig een mammografie te laten nemen om vroegtijdig afwijkingen op te sporen. Indien men u radiotherapie aanraadt voor het behandelen van uw ziekte, bespreek dan de mogelijke nevenwerkingen op lange termijn met uw dokter.

Omgaan met herval en opnieuw ziek worden: er kan een herval optreden bij de ziekte van Hodgkin. Indien u hervalt, kan het zijn dat u zich nog slechter voelt dan wanneer u voor de eerste keer gediagnosticeerd werd met de ziekte van Hodgkin. U hoopte en geloofde immers dat de kanker genezen was. Het kan echter juist gemakkelijker zijn om voor een tweede keer om te gaan met de ziekte omdat u al weet wat u te wachten staat, hoe u hulp kan vinden en hoe u met de ziekte moet omgaan. Denk eraan: als uw kanker één keer met succes werd behandeld, dan kan hij opnieuw met succes behandeld worden.

Vier stappen om u beter te voelen tijdens de kankerbehandeling

Stap 1

Vertel uw dokter of verpleegkundige als u neveneffecten hebt van de behandeling.

Stap 2

Vraag aan je dokter of verpleegkundige raad alvorens andere geneesmiddelen te nemen.

Stap 3

Zorg goed voor je gezondheid.

Stap 4

Praat over je gevoelens.