Waldenström

De gegevens hieronder vermeld werden verzameld om op een manier, bevattelijk voor een leek op het vlak van medische terminologie, deze ziekte toe te lichten. Er wordt geen aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaard. Met name is het zeker geen surrogaat voor een verhelderend gesprek met uw arts. De gegevens werden verzameld in februari 2000 en zijn dus inherent een weerspiegeling van de kennis op dat ogenblik. Wanneer verderop gesproken wordt over prognostische cijfers gaat het om statistische gegevens. Deze cijfers moeten geïnterpreteerd worden op die manier en zeggen dus niets over de prognose van een individuele persoon met deze ziekte. Bijvoorbeeld wanneer er mediane overleving 6 jaar staat, zal er van 100 mensen met de ziekte de helft langer leven dan 6 jaar en hoeveel langer hangt sterk af van het individu.