wildgroei

HCL - Bijlagen

Historiek

Hairy Cell Leukemie werd voor het eerst beschreven in 1966 door Drs. MD Schrek en Donnelly.

Nieuwe ontwikkelingen

Besluit en verdere toekomst

Met de beschikbaarheid van Biologic Respons Modifiers ( Interferon) en purine analogen (DCF en CDA) heeft men de aanpak van HCL, een vrij zeldzame aandoening, de laatste 10 jaar moeten veranderen.

CDA is een eerste keuze behandeling geworden, aangezien er bij een groot deel van de patiënten een complete en zeer langdurige respons mee bereikt werd, en dit met slechts een kuur. Er is wel nog nood aan onderzoek om na te gaan wat de gevolgen zijn van de toch wel langdurig aanhoudende immunosuppressie na die behandeling. Ook weet men nog niet wat het belang is van de detectie van nog minimaal residuele ziekte bij een significant aantal van de patiënten.

CDA en ook DCF zijn minder aangewezen bij patiënten met een actieve infectie. Bij hen is interferon of een splenectomie meer aangewezen.

Onderzoek is nog nodig om na te gaan welke cytokines er verantwoordelijk zijn voor de koorts die de patiënten ontwikkelen bij gebruik van de purine analogen.
Ook weet men nog niet of het nuttig is om hematopoëtische groeifactoren te gebruiken tijdens de behandeling.
Men onderzoekt nu ook nog welke de beste aanpak is bij patiënten waarbij de ziekte teruggekomen is, en wanneer die behandeling dan moet worden gestart.

Voor de introductie van effectieve systeembehandelingen bedroeg de gemiddelde overleving van patiënten met Hairy cell leukemie 53 maanden.
Sinds de beschikbaarheid van purine analogen is curatie mogelijk.

Bibliografie

Churchill Livingstone; 4A devision of Harcour Brace and Company

Leukemia Society of America

Wintrobe's Clinical Hematology, 9th Edition

Brochures KWF

Oncologie, Zwavelingen e.a.

Vademecum Hoofdstuk 11

National Cancer Institute of Canada study. Seminairs in oncology (2000)

Gerelateerde websites

www.healthcentral.com/mhc/img/145.3cfm

http://turgan.com/hamage.htm

www.wadsworth.org/chemheme/heme/microscope/hairycellleukemia.htm

www.oncolink.upenn.edu/pdq_html/2/engl/201651.html

www.moermanvereniging.nl/archief/archief/artikelen/leukemie.html

www.clb.nl/inter-clb_afd01.nsf/0/a2ccafa8fa7deba1c1256824002fc47f!open

www.tirgan.com/vaccines.htm

www.hairycellleukemia.org/hcl.htm

www.adam.com/ency/article/000592.htm

www.looksmart.com/r_search