wildgroei

CLL - Prognose en Ziektestadium


Voor CLL worden twee klinisch goed bruikbare classificaties aangewend: de RAI en de BINET stagering. Zij vinden hun belang vooral in de duidelijke prognostische correlatie en de hiermee verbonden therapeutische richtlijnen.

BINET      
&STADIUM KLIERSTREKEN Cofo Mediane overleving
A < 3 aangetaste regio's Hb >10g/dl
Blpl >100 x 109/l
>120 maanden
B > 3 aangetaste regio's Hb >10g/dl
Blpl >100 x 109/l
84 maanden
C onbepaald Hb < 10g/dl
Blpl < 100 x 109/l
20 maanden

 

RAI    
STADIUM   Mediane overleving
0 lymfocyten in perifeer bloed
en beenmerg
130 maanden

1
;stadium 0
+ lymfadenopathieën
101 maanden
2 stadium 0 of 1
+ hepato en/of splenomegalie
72 maanden
3 stadium 0 of 1 of 2
+ Hb < 11 g/dl
18 maanden
4 stadium 0 , 1 , 2 of 3
+ Blpl < 100 x 109
18 maanden
CLL

Prognose

Waar men er vroeger steevast vanuit ging dat CLL een niet geneesbare aandoening was, waarvoor alleen palliatieve levensverlengende therapie in aanmerking kwam, weet men nu dat bij jonge personen soms een complete remissie kan bekomen worden, waarna met een beenmergtransplantatie of een stamceltransplantatie toch genezingskansen kunnen geboden worden.

Zware intensieve schema's dienen wel voorbehouden te worden aan gespecialiseerde centra in het kader van goed opgezette studies.

Indien een complete remissie bekomen wordt, dient autoloog merg of autologe stamcellen ingevroren te worden om bij een eventuele hernieuwde ziekte-activiteit gebruikt te kunnen worden.