wildgroei

CLL - Oorzaken

Over het risico op leukemie is een aantal zaken bekend. Zo weten we dat blootstelling aan grote hoeveelheden radioactieve straling de kans op leukemie behoorlijk vergroot. Ook lopen mensen die beroepsmatig aan bepaalde chemische stoffen hebben blootgestaan meer risico, bijvoorbeeld in het geval van benzeen.

Er is op dit ogenblik geen relatie te leggen tussen CLL en de socio-economische status van iemand. Toch heeft men een mogelijk verband vastgesteld bij bepaalde beroepen zoals asbestwerkers, arbeiders in de rubbersector, boeren die sojabonen kweken, personen die met pesticiden werken,e.a.

De oorzaak van de ziekte is dus niet duidelijk. De ziekte is waarschijnlijk het gevolg van een klonale uitbreiding van de zeldzame CD5+ B-cel die normaal in de mantelzone van de periferale lymfeknopen voorkomt.

Frequent vindt men bij CLL ook een trisomie van chromosoom 12.

CLL is niet overdraagbaar of besmettelijk. Familiale voorbeschiktheid wordt door sommige auteurs vermeld.
Na onderzoek is gebleken dat in families met CLL- patiënten de frequentie aandoeningen aan het immuunsysteem van familieleden hoger is dan normaal. Het belang van deze bevindingen is echter niet met zekerheid vastgesteld omdat er geen erfelijk patroon is gevonden.

Er zijn geen chromosomale afwijkingen of aangeboren afwijkingen bekend die de kans op CLL vergroten.