wildgroei

CLL - Bepaling

Bepaling

Bij leukemie is er sprake van een woekering van bepaalde witte bloedcellen. Hierdoor ontstaan grote hoeveelheden bloedcellen.

Door deze woekering komt de productie van normale bloedcellen in het beenmerg in het gedrang. Aanvankelijk is er alleen in het beenmerg een overmaat aan onrijpe bloedcellen, maar na verloop van tijd komen die onrijpe cellen in de bloedbaan en dus ook in de organen terecht.

Chronische lymfatische leukemie is een ziekte waarbij een traag toenemende opstapeling van lymfocyten (witte bloedcellen met ongelobde kern) optreedt.

Dit gaat gepaard met een geleidelijke verdringing van de normale lymfocyten en van de normale beenmergcellen en met duidelijke klinische uitingen van tumormassa (zoals lymfeklierzwelling, mogelijk lever en miltzwelling).

De productie van lymfocyten loopt fout in het bijzonder bij cellen die een relatief volwassen stadium bereikt hebben. Bij 5% van alle CLL patiënten loopt het fout bij de T-cellen.

Microscopisch beeld van CLL

Afbeelding verwijderd.