wildgroei

Chronische Lymfatische Leukemie

Introductie

Chronische Lymfatische Leukemie is een aandoening waarbij een traag toenemende opstapeling van lymfocyten (witte bloedcellen met ongelobde kern) optreedt.

Woord vooraf

De tekst is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over chronische lymfatische leukemie.

Met de gegevens, die in juli 2001 werden samengebracht, trachten wij ook een weerspiegeling te geven van de kennis tot op dat ogenblik.

De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor de leek, zonder speciale medische opleiding, die toch iets meer wenst te weten over de aard, de gevolgen, het ontstaan, de behandeling en het verwachte verloop van de ziekte. Ons streven naar eenvoud van de tekst mocht uiteraard geen afbreuk doen aan de juistheid van de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid wordt evenwel niet aanvaard.