wildgroei

AML - Bepaling

In het beenmerg worden meerdere soorten cellen gemaakt, zowel rode bloedcellen (erytrocyten), witte bloedcellen(leukocyten)als plaatjes(trombocyten). De cellen doorlopen in het beenmerg meerder rijpingsstadia, beginnend vanuit de stamcel naar de jonge blastcel tot een rijpe cel. De rijpe cel komt uiteindelijk in het bloed.

Bij een AML nemen de cellen in het beenmerg fors in aantal toe door een ontsporing ergens in het rijpingstraject. Afhankelijk van de soort cel die in aantal blijft toenemen, wordt AML onderverdeeld in 6 typen. Het gaat om cellen die nog niet voldoende zijn uitgerijpt en waardoor ze nog niet hun taak kunnen vervullen en waardoor andere niet-zieke cellen verdrongen worden.

Afbeelding verwijderd.

Classificatie van AML

M1 - acute myeloblastische leukemie - vertegenwoordigd ongeveer 10 % van AML - komt voor bij volwassenen - ongunstige prognose met overlevingskansen van zes maanden tot twee jaar.

M2 - myeloblastische leukemie met enige uitrijping - met vaststelling van meer gerijpte granulocyten, Auerstaafjes

M3 - acute promyelocyte leukemie - ongeveer 10 % van de AML - zeer uitgerijpte granulea, gaat zeer vaak gepaard met intravasale stolling.

M4 - acute myelo- monoblasten leukemie met uitrijping - komt voor bij ongeveer 20 % van de AML - de prognose is langer dan M1, M2, en M 3.

M5 - acute monoblasten leukemie - geen uitrijping =5A, met uitrijping=5B

M6 - erythroleukemie - deze vorm vertegenwoordigd ongeveer 10 % van alle AML- gelijke prognose als M1.

Soms wordt M7 ( megakaryoblasten leukemie) en M0 ( stamcel acute myeloïde leukemie ) ook als classificatie gebruikt.

Afbeelding verwijderd.